Wat Wij Doen

De Ingenieursgroep geeft advies in staal- hout- en betonconstructies, waarbij in samenspraak met opdrachtgever, aannemers, architecten en projectontwikkelaars tot een optimaal constructief ontwerp gekomen wordt. Enkele voorbeelden van werkzaamheden die wij verrichten zijn:

NIEUWBOUW

Voor nieuwbouwprojecten kunnen wij het gehele constructieve traject verzorgen, hieronder wordt verstaan;

Voorlopig Ontwerp
– opzet hoofddraagconstructie en onderzoek alternatieven.

Definitief Ontwerp
– definitief constructie overzicht, volledig afgestemd op de bouwkundige tekeningen.

Bouwaanvraag
-opstellen belasting- en belastingcombinaties en toetsing aan de uiterste grenstoestand.

Bestek
– ontwerp uitwerken tot bestektekeningen.

Werktekeningen
– opstellen werktekeningen voor uitvoering

Bouwvergunning
– verkrijgen van goedkeuring van de ingediende constructieve bescheiden.

Controle uitvoering
– controle constructie op de bouwplaats

Uiteraard is het ook mogelijk om enkel een gedeelte van het traject uit te werken.

Woningen / Villa’s
Utiliteitsgebouwen
Bedrijfshallen
Zelfbouw (zie kader)

VERBOUWING EN RENOVATIE

Bij verbouw- en renovatieprojecten kunnen wij de constructieve uitwerking leveren voor de gewenste aanpassingen. Advieswerkzaamheden die wij verrichten zijn onder andere:

Funderingsherstel
Het realiseren van een nieuwe fundering onder een bestaand gebouw, betekent onder andere een onderzoek naar de staat van het pand en haar omgeving, een gewichtsberekening, onderzoek naar het draagvermogen van de ondergrond en wijze van uitvoering van het funderingsherstel. Ieder gebouw heeft namelijk weer andere specifieke randvoorwaarden, waarmee met respect dient te worden gehandeld. Wij kunnen u hiermee helpen.

Aanbouw
Bij het uitbreiden van een bestaand gebouw, door middel van het realiseren van een aanbouw is het belangrijk zoveel mogelijk te weten van status en constructieve gegevens van het huidige gebouw, mogelijke belendingen en bereikbaarheid van de toekomstige bouwplaats. Wij kunnen u helpen om met deze randvoorwaarden het constructief ontwerp op te stellen.

Opbouw
Door het realiseren van een dakopbouw op een bestaand gebouw, worden extra belastingen op de huidige draagstructuur geïntroduceerd. Hiernaast dient de opbouw bestand te zijn tegen windbelasting op vaak relatief grote hoogte. Met het constructief ontwerp van een opbouw helpen wij u graag.

Interne verbouwing
Bij een interne verbouwing is het van belang onderzoek te plegen naar de huidige draagstructuur en haar mogelijke restcapaciteit. Mogelijk zijn constructieve aanpassingen en toevoegingen met geringe ingrepen te realiseren. Wij helpen graag bij dit onderzoek en uitwerking van uw plannen.

Herbestemmen gebouwen
Door het herbestemmen van gebouwen, wijzigt ook de gebruiksfunctie en bijbehorende constructieve randvoorwaarden. Een onderzoek naar de huidige hoofddraagconstructie en fundering geeft mogelijke restcapaciteiten en knelpunten voor de wenselijke herbestemming weer. Wij helpen graag met dit onderzoek en mogelijkheden voor de wijziging.

Funderingsherstel
Aanbouw
Opbouw
Interne verbouwing
Herbestemmen gebouwen (zie kader)

HULPCONTRUCTIES

Een hulpconstructie is vaak nodig om de gewenste permanente constructie te kunnen aanbrengen. Afhankelijk van de wenselijke uitvoeringsvolgorde kunnen dergelijke constructies geoptimaliseerd worden door het krachtenspel in kaart te brengen. Wij helpen graag met de constructieve uitwerking van een stutconstructie of stempelconstructie.

Stutconstructies
Stempelconstructies

CONTRA-EXPERTISE

Als u geconfronteerd wordt met een schrijven, waarbij gerefereerd wordt aan een constructieve berekening dan wel rapport, kunnen wij deze toetsen aan het Bouwbesluit. Mogelijk zijn er onvolkomenheden aan te wijzen die voor u gunstig kunnen uitpakken.

Ook kunt u ons benaderen, als u schade heeft, waarvan de oorzaak mogelijk bij de uitvoering van de verbouwing van uw buren ligt. Als onafhankelijk ingenieursbureau behartigen wij graag uw belangen.

Controlewerkzaamheden van derden in opdracht van Gemeente of V.V.E.

WATERACCUMULATIE

Wij controleren dakconstructies op mogelijk te verwachten problemen met wateraccumulatie, waardoor verrassingen kunnen worden voorkomen. In het onderzoek worden onder andere het afschot, aantal noodoverlaten en de veerconstante van de huidige dakconstructie meegenomen.

Beoordelen en controleren dakconstructies

BOUWTOEZICHT

Wij kunnen controlewerkzaamheden uitvoeren van constructies tijdens de bouw, zoals bijvoorbeeld de controle van staalconstructies in uitvoering of wapening ten behoeve van een gewapende betonconstructie. Door de controle wordt de kwaliteit van het ontwerp op tekening naar de uitvoering overgebracht.

Controlewerkzaamheden tijdens de bouw

HAALBAARHEIDSSTUDIES EN PRIJSVRAGEN

Bij haalbaarheidsstudies en/of prijsvragen kunnen wij advies geven over constructieve varianten, waardoor het ontwerp grotere haalbaarheid meekrijgt. Wij denken graag mee in constructieve mogelijkheden voor de ontwerpstudie.

Prijsvragen:
Open oproep Den Haag:
Bouwen op Elkaar
2013

team:

IOU architecture
acdb.architect
Waterloft
De Ingenieursgroep
Buro Pronk

Advieswerkzaamheden bij haalbaarheidsstudies van architecten en ontwikkelaars of Prijsvragen van architecten

CONSTRUCTIEF ADVIES VOOR STANDBOUW EN EXPOSITIES

Wij kunnen advieswerkzaamheden verrichten voor het realiseren van bouwwerken ten behoeve van stands en exposities.

Advieswerkzaamheden voor bouwwerken ten behoeve van stands en exposities

ZELFBOUW

Door als particulier zelf een huis te (laten) bouwen wordt het mogelijk vanaf de eerste lijn op papier tot het laatste schilderij aan de muur alles zelf te beslissen en mee te ontwerpen. Voor de constructieve onderbouwingen en controles helpt De Ingenieursgroep u graag.

Check onze dronevlucht over Amsterdam IJburg:

Zelfbouw De Ingenieursgroep

Zelfbouw in uitvoering:

Woonhuis Create IJburg kavel 17
Woonhuis Create IJburg kavel 34
Woon-werkhuis Buiksloterham kavel M-N
Woonhuis Create IJburg kavel 35
Woonhuis Zeeburgereiland kavel 27
Woonhuis Buiksloterham kavel EF
Woonhuis Zeeburgereiland kavel 21
Dubbel woonhuis Buiksloterham BSH03 kavel HI
Nieuwbouw villa Landsmeer
Woonhuis Buiksloterham BSH05 kavel PQ
Woonhuis Buiksloterham BSH05 kavel G
CPO Nova Zembla Buiksloterham
Woonhuis Zeeburgereiland kavel 44
Woonhuizen Zeeburgereiland kavel 68 en 69
Woonhuis Droomzone kavel 15

HERBESTEMMEN GEBOUWEN

De Ingenieursgroep kan constructieve haalbaarheidsstudies maken voor een mogelijke herbestemming van een bestaand gebouw. In de praktijk blijkt vaak dat huidige, oude constructies met relatief kleine ingrepen nog geschikt zijn voor hergebruik.

In Uitvoering:

Herbestemming van het schoolgebouw Amundsenhofje
Herbestemming van het Brugwachtershuisje 't Melkhuisje
Herbestemming en dubbele dakopbouw Haarlem

FUNDERINGHERSTEL

Door het realiseren van een funderingsherstel onder of in een bestaand gebouw, wordt de huidige oude fundering vervangen en voldoet het bouwwerk weer aan de huidige eisen. Wij kunnen u helpen met de constructieve aspecten die bij een funderingsherstel komen kijken.

Funderingsherstel in uitvoering:

Van Breestraat 12
Ruyschstraat 93
Jan van Goyenkade 7
Korte Leidsedwarsstraat 123
Legmeerplein 28-32
Swammerdamstraat 38
Prinsengracht 54
Kerkstraat 140-142
Nieuwe Nieuwstraat 17
Da Costakade 41
Eerste Helmersstraat 213
Funderingsherstel Toldwarsstraat 16-18-20 Amsterdam
Funderingsherstel Kanaalstraat 98-100 Amsterdam
Kelderbak De Wittenkade 25 Funderingsherstel Amsterdamseweg 513 Amstelveen

VERBOUWING

Voor een constructieve verbouwing kunnen wij het constructief ontwerp voor onze rekening nemen.

Verbouwing in uitvoering:

Overdekt zwembad met nevenfaciliteiten
Vernieuwbouw dijkwoning Buiksloterdijk 254 Amsterdam
Verbouwing oude pastorie Spaarndammerstraat 9
Verbouwing dijkhuis Schellingwouderdijk Amsterdam
Verbouwing herenhuis Vondelbuurt Amsterdam