Contra-expertise

Als u geconfronteerd wordt met een schrijven, waarbij gerefereerd wordt aan een constructieve berekening dan wel rapport, kunnen wij deze toetsen aan het Bouwbesluit. Mogelijk zijn er onvolkomenheden aan te wijzen die voor u gunstig kunnen uitpakken.

Ook kunt u ons benaderen, als u schade heeft, waarvan de oorzaak mogelijk bij de uitvoering van de verbouwing van uw buren ligt. Als onafhankelijk ingenieursbureau behartigen wij graag uw belangen.