Verbouw en Renovatie

Bij verbouw- en renovatieprojecten kunnen wij de constructieve uitwerking leveren voor de gewenste aanpassingen. Advieswerkzaamheden die wij verrichten zijn onder andere:

Funderingsherstel
Het realiseren van een nieuwe fundering onder een bestaand gebouw, betekent onder andere een onderzoek naar de staat van het pand en haar omgeving, een gewichtsberekening, onderzoek naar het draagvermogen van de ondergrond en wijze van uitvoering van het funderingsherstel. Ieder gebouw heeft namelijk weer andere specifieke randvoorwaarden, waarmee met respect dient te worden gehandeld. Wij kunnen u hiermee helpen.

Aanbouw
Bij het uitbreiden van een bestaand gebouw, door middel van het realiseren van een aanbouw is het belangrijk zoveel mogelijk te weten van status en constructieve gegevens van het huidige gebouw, mogelijke belendingen en bereikbaarheid van de toekomstige bouwplaats. Wij kunnen u helpen om met deze randvoorwaarden het constructief ontwerp op te stellen.

Opbouw
Door het realiseren van een dakopbouw op een bestaand gebouw, worden extra belastingen op de huidige draagstructuur geïntroduceerd. Hiernaast dient de opbouw bestand te zijn tegen windbelasting op vaak relatief grote hoogte. Met het constructief ontwerp van een opbouw helpen wij u graag.

Interne verbouwing
Bij een interne verbouwing is het van belang onderzoek te plegen naar de huidige draagstructuur en haar mogelijke restcapaciteit. Mogelijk zijn constructieve aanpassingen en toevoegingen met geringe ingrepen te realiseren. Wij helpen graag bij dit onderzoek en uitwerking van uw plannen.

Herbestemmen gebouwen
Door het herbestemmen van gebouwen, wijzigt ook de gebruiksfunctie en bijbehorende constructieve randvoorwaarden. Een onderzoek naar de huidige hoofddraagconstructie en fundering geeft mogelijke restcapaciteiten en knelpunten voor de wenselijke herbestemming weer. Wij helpen graag met dit onderzoek en mogelijkheden voor de wijziging.