Nieuwbouw

Voor nieuwbouwprojecten kunnen wij het gehele constructieve traject verzorgen, hieronder wordt verstaan;

Voorlopig Ontwerp
– opzet hoofddraagconstructie en onderzoek alternatieven.

Definitief Ontwerp
– definitief constructie overzicht, volledig afgestemd op de bouwkundige tekeningen.

Bouwaanvraag
-opstellen belasting- en belastingcombinaties en toetsing aan de uiterste grenstoestand.

Bestek
– ontwerp uitwerken tot bestektekeningen.

Werktekeningen
– opstellen werktekeningen voor uitvoering

Bouwvergunning
– verkrijgen van goedkeuring van de ingediende constructieve bescheiden.

Controle uitvoering
– controle constructie op de bouwplaats

Uiteraard is het ook mogelijk om enkel een gedeelte van het traject uit te werken.